Intersocks Hurwits

EN / SI

Logistični center in avtomatska proizvodna linija tovarne nogavic Intersocks d.o.o.


Intersocks d.o.o. bo v letih 2023-2025 izvedlo investicijo z nazivom Logistični center in avtomatska proizvodna linija tovarne nogavic Intersocks d.o.o. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Predmet investicijskega projekta je izvedba investicije v postavitev centralnega logističnega centra, ki zajema postavitev visoko-regalnega avtomatiziranega skladišča z najmodernejšimi informacijskimi nadzornimi sistemi, postavitev nove proizvodne linije za pletenje novih modelov nogavic in nadgradnjo obstoječega ERP sistema.

Namen investicijskega projekta je izvedba investicije v visoko regalno skladišče, kjer se bodo hranili izdelki in polizdelki, uvedba novega informacijskega sistema za nadzor skladišča (WMS), nadgradnja obstoječega ERP sistema za management osnovnih poslovnih procesov in postavitev nove proizvodne linije za pletenj nogavic s 30 novimi pletilnimi stroji. Z investicijo v novo, avtomatsko pletilno linijo bo mogoča izdelava novih, bolj zahtevnih produktov z manj napak in odpada, z izgradnjo robotiziranega skladišča in optimizacijo logističnega procesa pa bo podjetje z lahko izvajalo nove storitve za skladiščenje izdelkov in blaga na enem mestu, kar prinaša nove koristi tako za podjetje in skupino kot za kupce.

Z izvedbo investicije se zasleduje temeljni cilj podjetja Intersocks d.o.o. Kočevje, ki je vzpostavitev logističnega centra in modernizacija proizvodnje nogavic. Investicija prinaša možnost diverzifikacije proizvodnje podjetja Intersocks v nove, tehnično bolj zahtevne in napredne izdelke, ki jih do sedaj niso izdelovali, usmeritev v nove storitve v povezavi s skladiščenjem in distribucijo ter za spremembo procesov, tako proizvodnih, logističnih kot prodajnih z vzpostavitvijo spletne prodaje.

Investicija bo skupaj znašala 10.449.789 EUR. Finančna konstrukcija predvideva, da bo podjetje Intersocks d.o.o. Kočevje investicijo financiralo z nepovratnimi sredstvi iz JR INVEST2022-NOO (3.064.437 EUR) ter z lastnimi sredstvi. Celotna investicija bo financirana v letih 2023-2025.

Slovenska stran: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost

Angleška stran: https://www.gov.si/en/registries/projects/the-recovery-and-resilience-plan/